Ustanova „Centar za obrazovanje i obuku “ Zvornik

Ulica Svetog Save, 71A, tel./faks: 056/490-624,  065-456-668, e-mail: mirkosav23@gmail.com Matični br.  11141188,  JIB br. 4403997040009. Žiro račun: 571-100-00000369-76 Komercijalna banka Zvornik.

Na osnovu člana 25. Zakona o obrazovanju odraslih („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), i Rješenja Zavoda za obrazovanje odraslih RS broj 07/5.1/604- 426/11 od 27.03.2017 godine i 07/5.1/604-227/17 od 05.12.2017.godine.  Ustanova Centar za obrazovanjei obuku Zvornik objavljuje:

Konkurs

I) za upis polaznika u školskoj 2018/2019. godini za obrazovanje odraslih po programima za srednje stručno obrazovanje odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za sljedeća zanimanja:

STRUKA – EKONOMIJA, PRAVO I TRGOVINA
ekonomski tehničar, IV stepen stručne spreme 12 polaznika
trgovac, III stepen stručne spreme 12 polaznika
STRUKA – OSTALE DJELATNOSTI
frizer, III stepen stručne spreme 12 polaznika
STRUKA – UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
ugostiteljsko-kulinarski tehničar, IV stepen stručne spreme 12polaznika
kuvar, III stepen stručne spreme 12 polaznika
STRUKA – SAOBRAĆAJ
tehničar drumskog saobraćaja, IV stepen stručne spreme, rukovodilac građevinskih i pretovarnih mašina III stepen stručne spreme 12 polaznika
vozač motornih vozila, III stepen stručne spreme, (državni ispit) 12 polaznika
STRUKA – MAŠINSTVO I OBRADA METALA
mašinski tehničar IV stepen stručne spreme , zidar III stepen stručne spreme 24 polaznika
STRUKA – GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
građevniski tehničar IV stepen stručne spreme, zidar III stepen stručne spreme 12 polaznika
STRUKA – ZDRAVSTVO
medicinski tehničar, IV stepen stručne spreme 24 polaznika
STRUKA – HEMIJA,NEMETALI I GRAFIČARSTVO
hemijski tehničar,IV stepen stručne spreme 12 polaznika
STRUKA – ELEKTROTEHNIKA
tehničar elektroenergetike, IV stepen stručne spreme 12 polaznika
Električar,III stepen stručne spreme 12 polaznika
II)   za upis na javno važeće programe osposobljavanja:
Program osposobljavanja za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih lica 24 polaznika

OPŠTI I POSEBNI USLOVI UPISA

U navedene programe obrazovanja odraslih može se upisati kandidat koji ima:

-navršenih 18 godina života (bez statusa redovnog učenika ili studenta),

-psihofizičke uslove za savladavanje obrazovnog programa,

-završenu osnovnu školu radi završetka programa srednjeg stručnog obrazovanja odraslih za sticanje prve kvalifikacije ili prethodno stečenu srednju stručnu spremu za programe prekvalifikacije i dokvalifikacije,

-najmanje  osnovnu školu za programe osposobljavanja za razne poslove.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

1)       Prijava za upis (dobija se u Ustanovi),

2)       Svjedočanstvo o završenoj  osnovnoj školi – original ili ovjerena kopija,

3)       Svjedočanstva i diploma o stečenoj stručnoj spremi – original ili ovjerena kopija (za program prekvalifikacije i dokvalifikacije),

4)       Rodni list,

5)       Kopija lične karte,

6)       Ljekarsko uvjerenje (samo za javno važeće programe osposobljavanja).

UPISNI ROK

Prijave za upis polaznika sa potrebnim dokumentima primaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do popune slobodnih mjesta u Ustanovi „Centar za obrazovanje i obuku“ Zvornik, Ul. Svetog Save, 71A, (osnovna škola „Sveti Sava“ prvi sprat) svakim radnim danom od 09:00. do 17:00.

                                                                                                                                              Direktor Ustanove: Prof. dr Mirko Savić

Ne zaboravite: ŠKOLA NIJE SVE, ALI BEZ NJE STE NIŠTA.

Preuzmi prijavu za upis