Četverogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za zanimanja:
Ekonomski tehničar
Svaka veća firma ima zaposlenog barem jednog ekonomskog tehničara, a manje firme moraju imati angažovanog knjigovođu koji vodi prihode i rashode firme. Ekonomski tehničari obavljaju knjigovodstvene poslove analitike kupaca i dobavljača, materijalnog knjigovodstva, knjigovodstva osnovnih sredstava, bankarskog knjigovodstva, pogonskog knjigovodstva. Oni prate stanje finansijskih obaveza i potraživanja preduzeća. Također, obavljaju poslove platnog prometa, obračune zarada, poreza i doprinosa, blagajničke poslove. Učestvuju u poslovima kontrolora štednje i žiro računa, kontrole isplata zarada, kontrole tekućih računa, kontrole platnog prometa, kreditiranja i kontrole potrošačkih kredita u bankama.
Građevniski tehničar
Građevniski tehničari vrše projektiranje postrojenja, mreža i instalacija, transformatora, električnih mašina i opreme. Oni pronalaze i otklanjaju kvarove, vrše montažu, podešavanje i održavanje postrojenja, mreža i instalacija, transformatora, električnih strojeva i opreme, vrše mjerenja, kontrolu i testiranje elektroenergetskih postrojenja i uređaja. Uslovi rada u velikoj mjeri zavise o samom mjestu zaposlenja. Tehničari elektroenergetike većinom rade u dobro osvjetljenim, prozračnim prostorijama. Tehničari elektroenergetike najčešće rade u sjedećem položaju.
Mašinski tehničar
Mapinski tehničari vrše projektiranje postrojenja, mreža i instalacija, transformatora, električnih mašina i opreme. Oni pronalaze i otklanjaju kvarove, vrše montažu, podešavanje i održavanje postrojenja, mreža i instalacija, transformatora, električnih strojeva i opreme, vrše mjerenja, kontrolu i testiranje elektroenergetskih postrojenja i uređaja. Uslovi rada u velikoj mjeri zavise o samom mjestu zaposlenja. Tehničari elektroenergetike većinom rade u dobro osvjetljenim, prozračnim prostorijama. Tehničari elektroenergetike najčešće rade u sjedećem položaju.
Tehničar elektroenertetike
Tehničari elektroenergetike vrše projektiranje postrojenja, mreža i instalacija, transformatora, električnih mašina i opreme. Oni pronalaze i otklanjaju kvarove, vrše montažu, podešavanje i održavanje postrojenja, mreža i instalacija, transformatora, električnih strojeva i opreme, vrše mjerenja, kontrolu i testiranje elektroenergetskih postrojenja i uređaja. Uslovi rada u velikoj mjeri zavise o samom mjestu zaposlenja. Tehničari elektroenergetike većinom rade u dobro osvjetljenim, prozračnim prostorijama. Tehničari elektroenergetike najčešće rade u sjedećem položaju.
Medicinski tehničar
Medicinski tehničari/sestre, zajedno sa ljekarima, rade na području unapređenja zdravlja bolesnih i zdravih osoba, sprečavanja bolesti, liječenja i rehabilitacije, kao i očuvanju zdravlja. Zdravstevnu njegu obavljaju samostalno ili kao članovi zdravstvenog tima. Njihovi pacijenti su djeca, odrasli i starije osobe. Rade na vrlo različitim radnim mjestima, od patronaže do jedinica intenzivne njege. Posao obavljaju nekada samostalno, nekad u timu, a ponekad pomažu ljekarima. Radni uslovi ovise o vrsti posla, mjestu zaposlenja i ustanovi u kojoj je osoba zaposlena. Medicinski tehničari mogu raditi u dnevnim i noćnim smjenama, te vikendom i praznikom.
Tehničar drumskog saobraćaja
Tehničari drumskog saobraćaja učestvuju u planiranju, pripremi, organiziranju i kontroliranju voznog parka, posada motornih vozila, prevoza putnika i tereta. Izrađuju planove servisiranja i održavanja voznog parka. Učestvuju u izradi reda vožnje, cijena usluge putničkog i teretnog prevoza. Obavljaju administrativne poslove osiguravanja putnika i tereta. Provode snimanje saobraćajnih tokova. Planiraju postavljanje saobraćajne signalizacije, te o istoj vode evidencije. Učestvuju u uviđajima saobraćajnih nesreća. Mogu se zaposliti u stanicama za tehnički pregled vozila, špedicijama, auto školama, transportnim preduzećima i sl.
Ugostiteljsko-kulinarski tehničar
Ugostiteljsko-kulinarski tehničar dočekuje i ispraća goste, brine o adekvatnom usluživanju i prati odnos osoblja prema gostima, vrši kontrolu kvaliteta konzumacije hrane i pića, poznaje načine usluživanja gostiju, poznaje domaće i internacionalne kuhinje i razna pića i napitke te barske mješavine. Također je poželjno da poznaje bar jedan svjetski jezik. Oni vrše prijem narudžbi za sve prigodne i svečane obroke, predlažu mjere za poboljšanje kvaliteta usluga, boljeg asortimana jela, pića i napitaka i zabavnog života za goste. Svakodnevno obavljaju nadzor u prostorijama za usluživanje gostiju u pomoćnim prostorijama, te organiziraju otklanjanje uočenih nedostataka. Vode računa i o asortimanu, pravilnom rukovođenju i hlađenju pića do odgovarajuće temperature.
Hemijski tehničar
Hemijski tehničar organizuje i sprovodi laboratorijske postupke na području hemijskih reakcija i hemijsko-fizičkih tehnoloških operacija da bi utvrdio strukturu i kvalitet supstanci i uslove njihove optimalne primene. Ako radi sa hemijskim laborantima, ima rukovodeću funkciju stoga utvrđuje tehnološke recepture i postupke prema kojima treba izvoditi zadatke kako bi koordinisao i kontrolisao njihov rad.